بررسی عوامل تاثیرگزار بر طراحی گرافیک یک بسته بندی موفق

بررسی عوامل تاثیرگزار بر طراحی گرافیک یک بسته بندی موفق

علیرضا رضایی، کارشناس ارشد گرافیک، عضو هیئت علمی آموزشکده فنی دختران الزهرا شهرکرد

سودابه سامانی فر، کارشناس ارشد پژوهش هنر، مدرس گروه گرافیک آموزشکده فنی دختران شهرکرد، ایران
سوسن سامانی فر، کارشناسی ارشد گرافیک،تهران، ایران.

چکیده :

بسته بندی نقش مهمی در فروش یک محصول و موفقیت در صادرات و واردات به بازار جهانی دارد و این مساله با افزایش تولید کالاها و فروش غیر قابل انکار است. طراحی بسته بندی با تصاویر مناسب میتواند موجب موفقیت محصول مشابه با سایر رقبا قرار گیرد و این مساله ای است که ایران را با چالشهای بسیاری زیادی برخوردار کرده است.در یک بسته بندی، تصاویر زیبا و رنگارنگ میتواند مشتریان را جذب کند و میتواند مردم را در خرید یک محصول خوب و وسوسه انگیز حتی برای یک بار نیز تحریک کند و این موضوع اهمیت کاربرد یک عکس را ضروری مینماید.علاوه بر این اگر تصاویر و طرحها در بسته ها به عنوان یک فرآیند تعریف شده و پیوسته وجود داشته باشد، میتواند به نام تجاری آن محصول تبدیل شود.در این وضعیت، تمایل به خرید در مصرف کنندگان از طریق طراحی گرافیک بسته بندی بوجود میآید.

این پژوهش به روش کیفی و مطالعات کتابخانه ای و مشاهده ای انجام گرفته است و به بررسی این موضوع میپردازد که چه عواملی در طراحی بسته بندی محصولات از اهمیت جدی برخوردارند و در تصمیم خرید مصرف کنندگان میتوانند تاثیر داشته باشند.نتایج یافته های پژوهش نیز نشان میدهد که برای رسیدن به اهداف ارتباطی موثر، عناصر بصری و اطلاعاتی به همراه دانش روانشناسی مصرف کننده باید مورد توجه قرار بگیرد تا تولیدکنندگان پاسخ مصرف کننده به بسته های خود را درک کنند و طراحان گرافیک بتوانند بسته بندی هایی با قابلیت های بالا در فروش به بازار عرضه نمایند.

1- مقدمه :

بسته بندی به عنوان یکی از ابزارهای مهم بازاریابی شناخته میشود و شرکتها و دولتها برای افزایش توان رقابتی خود در بازارهای داخلی و خارجی از آن سود میبرندو طراحان بسته بندی تلاش می نمایند تا با تحریک ابعاد بصری و ادراکی مشتریان تصمیم به خرید آنان را افزایش دهند. یک بسته بندی مناسب قادر است نقش خود را به صورت فروشنده خاموش به خوبی ایفا کند.با توجه به آنکه بسته بندی فقط در قلمرو تولید قرار ندارد، بلکه در حیطه امر بازاریابی نیز قرار میگیرد، تصمیم گیری درباره نحوه انجام آن وظیفه مشترک مدیران تولید و بازاریابی میباشد.امروزه هنر بسته بندی در دنیا به عنوان یک علم مطرح است که کشورهای توسعه یافته با آگاهی از آن، محصولات تولیدی خود را با بهترین روشهای بسته بندی در بازارهای جهانی عرضه میکنند.طراحی بسته بندی یکی از بخش های مهم تبلیغات هنر است و نقش مهمی در روند اقتصادی جوامع دارد.در صادرات محصولات، قضاوت بر اساس طراحی خوب بسته بندی صورت میگیرد نه تنها کیفیت محصولات. اهمیت طراحی و نقش بسته بندی به عنوان ابزاری جهت برقراری ارتباط با مصرف کننده دائما در حال رشد میباشد که جهت تحقق اهداف ارتباطی، لازم است اطلاعات کافی در رابطه با نیازها و خواسته های مصرف کننده توسط طراحان و تولیدکنندگان کسب شود.طراحی و تصویر، ساختار، آرم و رنگ نقش مهمی در شکل دادن به شخصیت و قابلیت بسته بندی دارد؛ اما صنعت داخلی ما توجه جدی به این مساله ندارد و این امر موجب ضعف در بازار فروش و خرید جهانی شده است و مصرف کنندگان ما به سمت خرید محصولات خارجی که حتی گاها دارای تنها طراحی گرافیک قوی است گرایش و تمایل از خود نشان میدهند.از همین روی در این پژوهش به مطالعه عوامل اصلی در طراحی بسته بندی پرداخته میشود تا علاوه بر دست یافتن به رویکردهای انتخاب تصویر و طراحی آن بر روی محصولات بسته بندی به یک نتیجه ی موثر و کارآمد برای رفع مشکل موجود پرداخته شود.

2- بسته بندی

به اعتقاد کاتلر و آرمسترانگ )2008(، بسته بندی محصول، شامل کلیه فعالیتهای طراحی و تولید یک ظرف یا لفاف برای یک کالا است و سه وظیفه اصلی بر عهده دارد:محافظت از محتویات بسته، تامین اطلاعات و متمایز کردن محصول از سایر مارکها از طریق جلب توجه مصرف کننده که موجب سهولت استفاده از آن نیز میگردد, Kotler( )2008. افزایش جهانی سازی، اهمیت مبحث بسته بندی را بیش از پیش آشکار میسازد و توجه و بازاندیشی در سازوکارهای آن را ضرورتی غیرقابل انکار معرفی مینماید )2005,yang & Raghubir(. همچنین بررسی های مختلف نشان میدهد، بسته بندی یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر تصمیم مصرف کنندگان به هنگام خرید است)استیری،1386(.

بسته بندی یکی از زیرمجموعه های بازاریابی است که معنا و مفهوم آن در تجارت ما به خوبی نهادینه نشده است.در حالیکه کمتر پدیده ارتباطی مانند بسته بندی، دو ویژگی جاذبه فردی و اجتماعی را به طور هم زمان دارد.بسته بندی ماهیتا یک حامل است که میتواند وظیفه محافظت کالای بسته بندی شده را در مقابل عوامل تخریب انجام دهد و علاوه بر آن، قابلیت حمل و نقل را برای هر کالایی فراهم سازد.در واقع آنچه محصول را میسازد، بسته بندی است)ابراهیمی،1388(.

3- نقش بسته بندی در صادرات

تبلیغات از ابزار اصلی بازاریابی است و بسته بندی حلقه ی تکمیل کننده زنجیره ی صادرات است.لذا بسته بندی اهمیت فزایندهای از نفوذ به بازارهای پررقابت امروزی دارد.در سالهای اخیر با وجود پیشرفت هایی که در صنعت بسته-بندی، طراحی بسته بندی و مواد مورد استفاده در آن به وجود آمده است، زمینه بسیار مناسبی برای صادرات و عرضه محصولات فراهم شده است اما با این وجود هنوز بخش زیادی از کالاهای صادراتی غیرنفتی کشور به صورت فله یا با بسته بندی نامناسب عرضه میشود)مشرف،1382(.

توسعه صنعت بسته بندی میتواند ارزش افزودهی بسیاری برای اقتصاد ملی به ارمغان آورد و اشتغال بیشتری در جامعه ایجاد کند. لذا توجه به این صنعت از سوی بخش های دولتی و خصوصی ضرورت دارد و به طور مستقیم با رشد درآمد ارزش حاصل از صادرات ارتباط دارد. تولیدکنندگان بخش خصوصی که نیاز به گسترش بازارهای فروش در داخل و خارج از مرزها دارند، میبایست به طراحی بسته بندی و ارائه مناسب کالاها توجه بیشتری مبذول نمایند )سلطانی،1374(. امروزه بسته بندی بیش از هر موضوع دیگری برای یک صادرکننده موفق اهمیت دارد و اهمیت آن برای بازارهای خارجی به مراتب از بازارهای داخلی بیشتر است. به همین دلیل برای بسته بندی، اصول و قواعدی تنظیم شده که هر فروشنده به طور کلی و هر صادرکننده به طور خاص، جهت موفقیت خود بایستی به آن-ها توجه نماید)رحمتی،1385(.

4- ابعاد بسته بندی

بر طبق نظر اسمیت، شش متغیر وجود دارد که بایستی توسط تولیدکنندگان و طراحان امر بسته بندی مورد توجه قرار گیرد، این شش متغیر عبارتند از فرم، شکل، اندازه، رنگ، گرافیک، مواد اولیه و طعم و مزه) Smith 2000 ,Riethmuller&( بر همین اساس، کاتلر در سال2005 شش جز را به عنوان ارکان بسته بندی بیان نمود که عبارتند از اندازه، فرم، شکل، ماده، رنگ و نام تجاری )2005 ,Kotler &Armestrong( ویلا و آمپرو در سال 2007 اجزای ساختمانی و گرافیکی را به عنوان دو رکن و جز اصلی بسته بندی معرفی نمودند)2007 ,Vila &Ampuero(و ریتی و برور ارکان و اجزا بسته بندی را به دو گروه شفاهی و بصری تقسیم نمودند )2000 ,Rettie& Brewer(.

در مطالعات صورت گرفته تخمین زده شده است که 73 درصد از تصمیمات خرید، در نقطه فروش گرفته میشود و طراحی بسته بندی نقش کلیدی در نقطه فروش ایفا میکند.به دلیل حق انتخاب مشتری در برابر خرید محصولات، لذا توجه به سلایق بصری و خواسته های وی، از ظاهر محصول گرفته تا بسته بندی و کیفیت چاپی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است به همین دلیل است که از طرح بسته بندی با عنوان »فروشنده درقفسه« نام برده شده است.  )استیری،1386(. بنابراین، از آنجایی که بسته بندی نخستین مرحله از برخورد مشتریان با محصول میباشد وجود طراحی، رنگ، تناسب محصول با بسته بندی از عواملی در جهت ارتقا کیفی محصول به شمار می رود)رحمتی،1386 (چهار عنصر مهم بسته بندی، اصولا بر تصمیمگیری هر مصرف کننده تاثیر میگذارد که میتوان آنها را به دو گروه مجزا، عناصر بصری و اطلاعاتی طبقه بندی کرد.

عناصر بصری شامل تصاویر، اندازه و شکل بسته هایی که بیشتر بر تصمیم گیری و احساسات مشتری تاثیر میگذارند و عناصر اطلاعاتی مربوط به ارائه اطلاعات و فناوریهای استفاده شده در بسته بندی هاست که از جنبه شناختی حائز اهمیت میباشد و موجب تاثیر شناختی بر روی مشتری می گردد)2010 ,Estiri&Hasangholipour&Yazdani(یکی از شاخص های دیگری که در این قسمت می تواند مورد توجه واقع گردد، توجه به زیبایی بسته بندی است که با نحوه چاپ آن ارتباط نزدیکی دارد.جنبه تزیینی و زیبایی بسته بندی، در ارتباط با نیازهای احساسی کاربر تعریف میشود و حاصل آن پاسخگویی به نیازهای والای روحی مخاطب است)حکیمی طهرانی،1388(.

خصوصیات کلی بسته بندی میتواند موید اصالت محصول باشد. قضاوت در مورد کیفیت محصول عمیقا تحت تاثیر خصوصیاتی است که بسته بندی، آن را منعکس میکند. طراحی بسته بندی باید با نیازهای خاص هر بازار منطبق شود تا بیشترین اثر بخشی را در پی داشته باشد) ابراهیمی،1388(. خیلی از خریداران و مصرف کنندگان به نیت خرید محصول خاصی وارد فروشگاه نمیشوند و اگر در این میان کالایی با عنصر جاذبی به نام بسته بندی به سلیقه زیبایی شناسی ایشان پاسخ دهد و اطلاعاتی مانند شناسنامه محصول را در اختیار خریدار داخلی و خارجی قرار دهد، می تواند به عامل مهمی در خرید محصول تبدیل شود.

شناخت ویژگیها و هویت محصول همراه با در نظر داشتن روانشناسی خریداران در بازار هدف، باید در کانون توجه طراحان بسته بندی قرار گیرد. آنان باید بتوانند توازن صحیحی میان استفاده از عناصر سنتی، با رنگ و بوی ملی یا محلی و استفاده از روش های مدرن و جهانی طراحی برقرار کنند و همراه با در نظر داشتن مسئولیت و تعهد هنری در حفظ و اشاعه ارزشها و سنتها، فراموش نکنند که هدف اصلی طراحی بسته بندی، فروش بهتر و نمایاندن صحیح محتوی به مخاطبین است )اختربروجنی،1380(.بر مبنای مطالب ارائه شده در خصوص عوامل موثر در بسته بندی، شاخص های اساسی به صورت ذیل مطرح میگردد)جدول1(.

5- رنگ در بسته بندی

در روانشناسی مدرن، رنگ یکی از معیارهای اندازه گیری و تشخیص شخصیت است، زیرا هر رنگ اثر روانی و جسمی متفاوتی دارد و رنگ ممکن است نشان های از وضعیت ذهنی و فیزیکی باشد.این موضوع با پیشرفت در دانش فیزیولوژی و روانشناسی ثابت شده است)1966:4,Kimura(.واضح است که رنگها بر انسان های باستانی اثر گذاشته اند و در100سال اخیر، زمانی که صنعت رنگ در بالاترین موقعیت قرار دارد، این اثرات دوبرابر شده و در تمام جنبه-های زندگی ما نفوذ کرده است.برخی روانشناسان معتقدند رنگهای مورد علاقه برای مردم میتوانند ویژگیهای شخصیشان را نشان دهند و این باعث میشود که کار طراحان گرافیک دشوار شود زیرا آنها باید نیاز تمام شخصیت-ها را برآورده کنند تا سهمی در بازار خرید محصول داشته باشند و طراح باید دانش کافی برای انتخاب یک رنگ داشته باشد)1965:33 ,Gazzinga&Bogen(.

استفاده از رنگ به عنوان یک نشانه بر روی بسته بندی میتواند به طور بالقوه ارتباط قوی، به خصوص هنگامی که به یک نام تجاری خاص منحصر به فرد است، داشته باشد. با این حال، مردم در فرهنگ های مختلف در معرض ارتباطات رنگی مختلف قرار میگیرند و ترجیحات رنگ بر اساس فرهنگ خودشان را ایجاد میکنند. بنابراین بازاریابان باید رنگ را به عنوان بخشی از استراتژی خود در نظر بگیرند. به این ترتیب، رنگ آمیزی لوگو، بسته یا طراحی محصول در یک بازار نسبت به دیگر محصولات را فقط باید با درک دقیقی از نحوه ترکیب رنگها در هر مکان در نظر گرفت)2000:5,Madden(.

6 – طراحی گرافیکی

طراحی گرافیکی بسته بندی یکی از زیرمجموعه های گرافیک کاربردی است که میتواند از رویکردهای تبلیغاتی در نظر گرفته شود.طراحی بسته بندی به طور همزمان هنر و فنآوری را اعمال میکند تا اثر قابل توجهی در برابر دیدگان مصرف کننده محصولات خود بوجود آورد)1994:14,Peters(.با توجه به آنکه افراد دارای سلیقه و رضایت متفاوت هستند انجام این کار بسیار دشوار و از ظرافت و حساسیت های بالا برخوردار است.به همین دلیل علاوه بر توجه به عناصری همچون ظرافت، هدف از استفاده هنر گرافیک باید ایجاد یک اثر هنری کاربردی باشد که اهداف مشخصی را دنبال می نماید )1981:85,Stern(. در حقیقت هنر طراحی بسته بندی را میتوان یکی از زیرمجموعهه ای گرافیک احساسی و هنری کاربردی برای مردم نام برد، زیرا طراح گرافیک باید به رضایت مشتری و تولیدکننده به طور همزمان بیاندیشد)1995:45,Bloch(.

در برخی از بسته ها، مانند بسته های قوطی یا مقوا، ما نمیتوانیم در داخل بسته وجود داشته باشیم و خریدار نمی-تواند کالاهای مورد علاقه خود را ببیند.دراین وضعیت، طراح گرافیک میتواند محصول موجود در داخل بسته را با هنر خود و طراحی مناسب گرافیک به مخاطب خود ارایه نماید و موجب جذب مشتری برای یک خرید خوب گردد و با توجه به فراوانی محصولات در بازار جهانی امروزی این تصاویر و طرحها در بازار هدف میتواند در سبک های مختلف در طراحی بسته بندی ارائه شود)1981:70,Swope(.گاهی اوقات بر اساس نیاز مشتریان، استفاده از تصاویر و طرحهای نمادین ضروری است.گاهی اوقات بسته ها نیاز به تصویربرداری از یک شخصیت دارند و گاهی اوقات تصاویر واقعی و تصاویر گرافیکی داخل آن دارای نقش موثر است و در نهایت تصمیم گیری نهایی به دانش طراح گرافیک بستگی دارد)1993:33,Philips & Bradshaw(.

طراحی، کاری آگاهانه و حرفه ای است.طراح بسته بندی باید اطلاعات کامل در مورد نیازهای مشتری داشته باشد و درک ناخودآگاه آنها در مورد محصول را بداند.پس یک طراح خوب باید در مورد شخصیت افراد و گرایشات آنها آگاهی داشته باشد )1971:2,Schwartz(. طراحی و گرافیک یک بسته، شبیه پارچه برای یک محصول است. به همین دلیل، در درجه اول، اغلب ارزش طراحی بسته بندی بیشتر از محصول درون آن است و شرکتها باید این موضوع را در نظر بگیرند و باید بدانند که ارائه محصول به بازار جهانی بدون طراحی با کیفیت بالا و گرافیک بسته بندی هیچ جایگاهی را ندارد و این مساله بارها در ایران اتفاق افتاده و هیچ استراتژی برای رفع و حل این ضعف اتخاذ نشده است)1981:4,Weinstein(

7-اندازه و شکل بسته بندی

اندازه و شکل نیز به عنوان یک بعد حیاتی ظاهر میشود. یکی از راه هایی که به نظر میرسد مصرف کنندگان از این موارد استفاده میکنند، به عنوان یک قاعده ساده بصری برای تصمیم گیری ها، حجم است. به طورکلی ، بسته های  بلندتر را بزرگتر.عدم تایید اندازه بسته پس از مصرف ممکن است قضاوت مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار دهد و در طولانی مدت نسبت به آن تجدید نظر نکنند، حتی اگر اختلاف زیادی با محصول مشابه دیده نشود &Raghubri(. Krishna,1999:44)

اندازه بسته بندی های مختلف به طور بالقوه با دخالت اندکی برای مصرف کنندگان متفاوت است.به عنوان مثال، برای

برخی از محصولات کم کالری، قیمت پایین ممکن است از طریق صرفه جویی در هزینه ایجاد شده توسط کاهش بسته بندی و هزینه های تبلیغاتی امکانپذیر باشد )1997:55,Prendergest& Marr(. به این معنی که هنگامی که کیفیت محصول برای تعیین سخت است، اثر اندازه بسته بندی قویتر است.با این حال، بسیاری از جنبه های دیگر بسته بندی نیز احتمالا بر میزان درک شده تاثیر میگذارند، مانند جنبه های شکل بسته، رنگ، مواد و زیباییشناسی. با این حال، هنوز در مورد هر یک از این عوامل، تحقیقات کمی وجود دارد.

8- عناصر اطلاعاتی

یکی از وظایف اطلاعات محصول بسته بندی، ارتباط با محصول است . اطلاعات دقیق میتواند به مصرف کنندگان در تصمیم گیری خود کمک کند. یک مثال از اهمیت اطلاعات، برچسب اطلاعاتی مواد غذایی است. روند تغذیه سالمتر، اهمیت برچسب زدن را برجسته کرده است، که به مصرف کنندگان اجازه میدهد تا با احتیاط به جایگزینها و انتخاب غذاهای آگاهانه توجه کنند)2000:44,Caulson(. طرح بسته بندی ارتباط بسیار عمیقی در چگونگی ارائه اطلاعات محصول دارد. یک نظرسنجی اخیر بر روی برچسب اطلاعاتی مواد غذایی نشان میدهد که 90 درصد از پاسخ-دهندگان بیان نمودند که پانل های اطلاعات تغذیهای باید برای همه محصولات غذایی به طور یکسان طراحی شوند تا بتوان آنها را به سرعت درک کرد )1999:66,Mitchel & Papavassiliou(.

در عین حال، اطلاعات زیاد یا اطلاعات گمراه کننده و نادرست بسته بندی میتواند باعث ایجاد سردرگمی شود. جهت

به حداکثر رساندن اطلاعات مربوط به محصولات، تولیدکنندگان اغلب از فونت بسیار کوچک و متنوع استفاده می-کنند. این مساله خوانایی را کاهش میدهد و گاهی اوقات باعث سردرگمی میشود.میچل و پاپاوسیلیوو)1999( پیشنهاد میکنند که یکی از راه های اصلی مصرفکنندگان، کاهش اختلال در اطلاعات بیش از حد است که انتخاب را محدود میکند. با توجه به بیان کمترین ویژگی های اطلاعاتی و در عین حال بیان ویژگی های اصلی محصول در بسته بندی، احتمال آن که مصرفکننده اشتباه کند، کاهش مییابد. سردرگمی نیز میتواند کیفیت تصمیم گیری مصرف کننده را تحت تاثیر قرار دهد و میتواند حقوق مصرف کننده را تضعیف کند.بنابراین، بین تلاش های شناختی و دقت تصمیم گیری، تفاوت وجود دارد و تعادل بین اطلاعات و انتخابها برای کاهش مشکل تصمیم گیری خرید مورد نیاز است)2000:55,Hausman(.

9- علائم زیست محیطی بسته بندی

همانطور که بیان شد جهت ارایه یک بسته بندی خوب و مناسب در بازار خرید محصول، توجه به اصول در چگونگی کاربرد ابعاد بصری و ابعاد اطلاعاتی امری ضروری است.اما امروزه با توجه به مسایل پیش آمده در زمینه آلودگی محیط زیست و تاثیر بسیار زیاد بسته بندی بر آن، عامل مهم دیگری نیزباید به ابعاد بصری و اطلاعاتی افزوده شود که در درجه اول اهمیت آگاهی و دانش طراحان گرافیک را می طلبد تا بتوانند این موارد را در بسته بندی های مختلف در محصولات گوناگون به مصرف کنندگان خود ارایه دهند.

بسیاری از علایم جهت ارزش گذاری زیستی برندها ابداع شده اند که طراح باید از طریق برجسته ساختن آنها، این مفاهیم را به عنوان نقاط تمایز و ارزش به مصرف کننده منتقل سازد.در واقع ایجاد یک زبان بصری زیست محیطی ویژه بسته بندی محصولات که این امر به افراد کمک می کند تا با آگاهی از مفاهیم آنها با هر سطحی از دانش، بتوانند خرید و انتخاب مناسب و سازگار با محیط زیست داشته باشند.اگر تمامی سازمان هایی که به هر نحوی با طراحی، تولید و پخش محصولات در ارتباط هستند از نمادهای گرافیکی زیست پایدار استفاده کنند و مصرف-کنندگان نیز از اهمیت اعتبار این نماد ها آگاه باشند، اندیشه زیست محیطی در جامعه گسترس و توسعه خواهد یافت.

10- نتیجه گیری

برای ارائه طراحی گرافیک در بسته بندی یک محصول ، علاوه بر اطلاع رسانی، ظرافت و معرفی، باید نقش تبلیغاتی داشته باشد.طراحی بسته بندی میتواند متفاوت باشد مانند بروشور، پوستر.این بدان معنی است که طراحی باید جذاب باشد تا مشتریان را برای خرید یک محصول متقاعد سازد.به عبارت دیگر، طراحی گرافیکی موفق در بسته 

بندی باید دلیل خرید محصول باشد. سپس، طراحی گرافیک باید اطلاعات بالقوه و قابل اطمینان داشته باشند. نتایج این مطالعه نشان میدهد، جستجوی اطلاعات و جستجوی تصویر، از الگوهای معمول در طراحی بسته بندی در سراسر جهان می باشند که پاسخی است به تولیدکنندگان بسته که آن را به عنوان یک مجموعه منسجم مشاهده می کند و به عنوان زبان بصری گویا برای محصول پنهان در بسته بندی آن محصول خود را معرفی می کند.یک طرح و یا یک فرمول خاص و ایده آل برای کل بازار وجود ندارد، اما بسته مؤثرتر نیازمند رعایت اصول اولیه طراحی در بسته-بندی است تا بتواند جایگاهی جهت حضور در بازار پر جنب و جوش امروزی داشته باشد و رابطه بین انتخاب مصرف-کنندگان در بخش های مختلف بازار و ویژگی های طراحی بسته بندی، یک مسئله کلیدی است که بازاریابان محصولات بسته بندی برای توسعه استراتژیهای بازاریابی موثر، درک کنند.

منابع و مراجع

ابراهیمی، الهام. )1388( .بررسی تاثیر ابعاد بصری و اطلاعاتی بسته بندی بر تصمیم گیری خردیاران شامپوهای تولید داخل.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.استیری، مهرداد. )1386(.بررسی رابطه میان بسته بندی و رفتار مصرف کنندگان محصولات غذایی.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.بروجنی، اختر. )1380(.تعیین موانع توسعه صادرات صنایع دستی.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.رحمتی، یاسر. )1385(.بسته بندی صنایع دستی در ایران صفر است.روزنامه ایران، شماره3574.رحمتی، یاسر. )1386(.بسته بندی راهکاری مناسب برای رضایت مشتری.نشریه دست ها و نقش ها، شماره12، صص43-52.سلطانی، سعید. )1374(.بررسی عوامل موثر در تهیه بسته بندی صنایع دستی.دانشگاه هنر.مشرف جوادی، شهین. )1382(.تعاونی های گردشگری؛ بخشی مناسب برای کارآفرین.نشریه ی تعاون، شماره149، صص11-19.نادری، ابوالقاسم.خوی، احمد.حکیمی، شیرین. )1384(.بررسی مسائل و مشکلات صادرات غیرنفتی.نشریه جهان اقتصاد، شماره8، صص22-31.

Coulson,Neil.S. (2000) .Anapplicationofthestagesofchangemodeltoconsumeruseoffoodlabel.British Food Journal, Vol. 102 No. 9, pp. 661-8.
Hausman, Angela. (2000) .Amulti- methodinvestigationofconsumermotivationsinimpulsebuyingbehavior .Journal of Consumer Marketing, Vol. 17 No. 5, pp. 403-19.

Madden, J.Thomas., Hewett, Kelly. and Roth, Martin.S. (2000) .Managingimagesindifferentcultures: across-national study of colour meaning and preferences .Journal of InternationalMarketing, Vol. 8

No. 4, pp. 90-107.
Mitchell, V.W. and Papavassiliou, V. (1999) . Marketingcausesandimplicationsofconsumerconfusion.Journal of Product & Brand Management, Vol. 8 No. 4, pp. 319-39.
Raghubir, Priya. and Krishna, Aradhna. (1999).Vitaldimensionsinvolumeperception: can the eye fool thestomach?.Journal of Marketing Research, Vol. 36 No. 3, pp. 313-26.
Rettie, Ruth. and Brewer, Carol. (2000). Theverbalandvisualcomponentsofpackagedesign. Journalof Product & Brand Management, Vol. 9 No. 1, pp. 56-70.
Bloch, Peter.H. (1995). Seekingtheidealform: productdesignandconsumerresponse. Journal of Marketing, Vol. 59, pp. 16-29.
Gazzinga, M.S., Bogen, J.E. and Sperry, R.W. (1965). Observationsonvisual perception after disconnexion of the cerebral hemispheres in man.Brain, Vol. 88, pp. 221-36.
Kimura, Doreen. (1966). Dualfunctionasymmetryofthebraininvisualperception.Neuropsychological, Vol. 4, pp. 275-85.
Philips, Bradshaw. (1993). Howcustomersactuallyshop: customer interaction with the point of sale. Journal of the Market Research Society, Vol. 35 No. 1 pp. 51-62.
Peters, Michel. (1994). Goodpackaginggetsthroughtoficklebuyers. Marketing, 20 January, p. 8. Schwartz, Darnato. (1971). Evaluatingpackaging. Journal of Advertising Research, Vol. 11, pp. 29- 32.
Stern. Walter. (1981). Packagedesignresearch: thestateoftheart. inStern, W. (Ed.), HandbookofPackageDesignResearch, JohnWileyandSons, NewYork, NY, pp. 2-22.
Swope, Wiley. (1981). Visiometrictesting: howapackagecommunicates.inStern, W. (Ed.), Handbook of Package Design Research, John Wiley and Sons, USA, pp. 141-8.
Weinstein, Hansen. (1981). Brainwaveanalysis: thebeginningofthefutureofpackagedesignresearch. inStern, W. (Ed.), HandbookofPackageDesignResearch, JohnWileyandSons, New York, NY, pp. 492- 505.
Estiri, Mehrdad.(2010). Food products consumers behaviors: The role of Packaging Elements. Journal of Applied Sciences, Vol:7,10.
Kotler,Philip. Armstrong, Gary. (2008). Priciples of marketing.New Jersey, Prentice Hall. Kotler,Philip. Armstrong, Gary. (2005). Principle of marketing,India, Prentice Hall.
Rettie, Ruth. and Brewer, Carol. (2000) . The verbal and visual components of package. Journal of Product & Brand Management, Vol:1,7.
Vila, Matcoln. &Ampuero, Orion. (2007). Consumer perceptinos of product packaging. Journal of Consumer Marketing, Vol:23, 2.
Yang, Raghubir. (2005). Can bottes speak volums? The effects of packaging shape on how much to buy. Journal of Retailing, Vol:8, 4.
Karimi, Mahdieh, and Rahmani. (2013) .The Study of Relationship between Packaging Elements and Purchase Behavior: Consumers of Food, Cosmetics and Health Products interdisciplinary journal of contemporary research in business, Vol:5, 3.
Mitul, M,Deliya. Bhavesh, J,Parmer (2012).Role of packaging on consumer buying behavior- patan district. Global. Journal of Management and Business Research Vol:12, 10.
Smith, Lisa F, Smith, Heffrey. (2006). The Nature and Growth of Aesthetic Fluency.Sage. Journal: 47-58.

Abstract

Package plays an important role in selling a product and success in exporting and importing to the global market, and this is undeniable by increasing commodity production and sales. The design of packaging with appropriate images can lead to the success of a product similar to that of other competitors, and this is a problem that has had many challenges in Iran. In a package, beautiful and colorful images can attract customers and can stimulate people to buy a good and tempting product even for a single time, and this makes it essential to use a photo. Make Additionally, if images and designs in packages are defined as continuous processes, they can become the brand of that product. In this situation, the willingness to buy in consumer-oriented is through the development of packaging graphics.

This research has been conducted in qualitative and library and observational studies and explores what factors are important in designing product packaging and in consumer purchasing decisions can have an impact. Have.
The results of the research show that in order to achieve effective communication goals, visual and informational elements along with the knowledge of consumer psychology should be taken into account in order to understand the manufacturers of consumer responses to their packages. And graphic designers will be able to market high-end packages in the market.

Keywords:Ecological behaviour, Recycling, Ecological informative signs, Packaging, Ecological literacy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پشتیبانی آنلاین : WhatsApp
معمولا در عرض چند دقیقه پاسخگو خواهیم بود. با سپاس از شکیبایی شما
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.